17.09.2012 г.

Софийски фрагменти

Родена съм тук, израснала съм тук. 
Обичам паветата,  малките улички и атмосферата, която витае особено в горещите летните вечери. 
Обичам вътрешните дворове, градинките и онова зелено трамвайче, което минава само по обяд. 
Обичам си  кривата плочка, в която се спъвам всеки път, ароматът на печени чушки в квартала и онази пейка, на която ми минаваха следобедите в пети клас.